Walka Czołgów

Jesteś tutaj: Strona główna Walka Czołgów
Zapraszamy do współpracy- gastronomia!!!
- A +
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu zaprasza do współpracy podczas wydarzenia „Walka Czołgów 3”.
W tej cieszącej się ogromnym zainteresowaniem imprezie masowej, corocznie bierze udział kilkanaście tysięcy uczestników. Jest to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Samej inscenizacji towarzyszy piknik militarny, wraz z pokazem sprzętu wojskowego- statycznym i dynamicznym.

 „Walka Czołgów 3” odbędzie się 13 lipca 2019r. na poligonie Orzysz w miejscowości Wierzbiny w godz. od 10:00 do 20.00.

Chcąc zapewnić najwyższy poziom uczestnikom organizowanej przez nas imprezy, zapraszamy do składania ciekawych propozycji współpracy w zakresie organizacji i obsługi stoisk gastronomicznych o zróżnicowanym asortymencie, w tym m. in.:

 1. a) potrawy z grilla ( kiełbaski, szaszłyki, steki, ryba itp.);
 2. b) hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, kebaby itp.;
 3. c) zestawy obiadowe, sałatki, bigos ;
 4. d) zupy regionalne;
 5. e) napoje bezalkoholowe zimne , w tym woda mineralna w opakowaniach plastikowych;
 6. f) piwo ( po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych);
 7. g) napoje gorące: kawa, herbata .
 8. h) i inne (z wyłączeniem sprzedaży słodyczy, lodów, gofrów, waty cukrowej, pop-cornu, wypieku gofrów itp.).

CENA DZIERŻAWY TERENU WYNOSI 30zł/m2.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA:

 1. Oferent zobowiązuje się zapewnić wystarczającą ilość miejsc siedzących (dla min. 100 osób) ze stołami z zadaszeniem (parasole lub namioty) dla osób uczestniczących w imprezie oraz odpowiednią ilości personelu obsługującego sprawnie i profesjonalnie klientów.
 2. Miejsce rozstawienia sprzętu i zaplecza gastronomicznego (stoły, budki, zabudowy itp.) wyznacza Organizator.
 3. Oferent zobowiązuje się do uzyskania czasowego zezwolenia na sprzedaż piwa(potrzebne dokumenty do przedłożenia w urzędzie: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru, zezwolenie stałe na sprzedaż)
 4. Oferent zobowiązuje się posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej wydane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną uzyskane we własnym zakresie;
 5. Oferent prowadzi działalność na własną odpowiedzialność;
 6. Oferent zobowiązuje się do obsługi własnego miejsca gastronomicznego podczas w/w imprezy w godzinach jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru działalności, zapewniając odpowiednią ilość regularnie opróżnianych pojemników na odpady, jak również do uprzątnięcia miejsca swojej działalności po zakończeniu imprezy.
 7. Oferent zobowiązany jest do wydawania posiłków w naczyniach plastikowych, jednorazowych i zapewnienia ich wystarczającej ilości.
 8. ORGANIZATOR nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej. OFERENT zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do źródła energii we własnym zakresie. Stosowane urządzenia winny mieć aktualne przeglądy i atesty.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);
 2. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą;.
 3. Dokumenty można składać w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Na każdy z przedstawionych zakresów można składać propozycje współpracy do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres muzeumwojska@orzysz.pl lub osobiście w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu przy                            ul. Giżyckiej 9.

W ofercie należy podać asortyment stoiska oraz powierzchnię jaką będzie zajmowało stoisko.

Konieczne jest załączenie niezbędnych pozwoleń i atestów.

Organizator zapewnia obsłudze strefy gastronomicznej dostęp do zaplecza sanitarnego. Zbiorcze kontenery na odpady zostaną wywiezione i opróżnione na koszt Organizatora.

Informacje dla zainteresowanych codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00 w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 9, mailowo: muzeumwojska@orzysz.pl lub telefonicznie 570 301 827.

O wyborze Partnerów do współpracy z najatrakcyjniejszymi propozycjami poinformujemy poprzez pocztę elektroniczną do dnia 27 czerwca 2019r., a decydować będą warunki asortymentowe, estetyczne i ekonomiczne.

ZŁOŻENIE OFERTY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z UCZESTNICTWEM OFERENTA W IMPREZIE.

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki do pobrania:

Walka Czołgów

Organizator:

Logo Muzeum

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz

PATRONAT HONOROWY:

Logo MON Logo WP

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
MARIUSZ BŁASZCZAK

Wojewoda

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
ARTUR CHOJECKI

Herb Marszałka

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
GUSTAW MAREK BRZEZIN